Samarbejdsproblemerne i sundhedsvæsnet går hårdt ud over patienterne...

18.oktober 2012
Det er en kendt sag, at der er lagt op til koordinerende problemer, hvis der er mere end en person i sundhedsvæsnet, der er involveret i en problemstilling. Det hænder, at hjemplejen og den praktiserende læge ikke får de nødvendige informationer, når en ældre medborger har været hospitalsindlagt.

Som diabetiker (type 1) bliver du klemt mellem mindst fire forskellige faggrupper, der sidder med hver deres interesseområde: Diabeteslægen, diabetessygeplejersken, diætisten og den praktiserende læge.

Diabeteslægen, diabetessygeplejersken og diætisten repræsenterer henholdsvis: Insulinen, andre faktorer og kosten. Den praktiserende læge repræsenterer: Anden sygdom. Men som diabetiker er det sammenhængen mellem de fire faktorer, der er behandlingen. Den sammenhæng er diabetikeren alene om at forstå og forholde sig til, og kommer dermed til at skulle fungere som koordinator mellem fire faggruppers interesseområder.

Hvis der opstår problemer er det ligeledes diabetikeren, der skal sortere mellem hvilken faktor, der er den problemskabende (for eksempel insulinvirkningen eller anden sygdom), og derfra forsøge at finde hjælp og opbakning hos den rette person i sundhedsvæsenet, for at undgå fejlbehandling.

Mennesker med diabetes 1 er som udgangspunkt placeret midt mellem mindst fire forskellige borde i sundhedsvæsnet. Og det er et problematisk ståsted at have…

» Prioriteringen mellem behandling, sundhedstjek og statistiske effektmålinger…

» Min behandling – og den selvstyrende borgers vandrejournal…

» Er jeg befriet for flere behandlingsfejl i fremtiden?


Varmluftskontrol...

14. december 2011
..."Varmluftkontrol er det fænomen, der opstår – når de, der kontrollerer, ikke er klar over, hvad det er, de kontrollerer.

Det er det jeg har været udsat for fra diabetesbehandlerside – i ekstrem grad de sidste 14-15 år.

Tror pokker, at jeg har haft det dårligt og været ”ved siden af mig selv”…

Jeg ved ikke, hvordan problemet har kunnet opstå?

I starten var jeg en af dem, der var meget begejstret, da der kommer nye og bedre måder at kontrollere blodsukkerbalancen på. Jeg var meget begejstret, da man begyndte at kunne måle langtidsblodsukret. Men dengang brugte jeg det selv meget aktivet – som supplement til mine egne målinger. Forstået på den måde – at når gennemsnittet var fint, så var det fint over hele døgnet. Og hvis der var en stigning i en periode – som kunne måles og tilskrives noget, der skete i dagtimerne, når jeg var vågen – så behøvede jeg ikke begynde at rode med blodsukkermålinger om natten.

Og så var der jo – en åbenhed omkring min behandling – hos de behandlere, jeg havde dengang.

De behandlere jeg har haft de sidste 14-15 år – har simpelthen nægtet at tage min ordinære behandling alvorligt » Diabetes 1 - enkel beskrivlese…

Det er ikke fordi, det er nogen hemmelighed – de hører bare ikke efter…"...

» Varmluftskontrol...


En behandlingsrelevant sundhedsstrategi for diabetesområdet...

1. november 2011
..."Hvis der for alvor skal ske positive ændringer i vilkårene for mennesker med diabetes, så kræver det en ændret behandlingsstrategi – så fokus bliver centret omkring det behandlingsrelevante."...

..."Som det er nu, så bliver diabetikere ofte kastebold i systemernes verden, når der er tale om anden sygdom. Specielt hvis der er tale om arbejdsrelateret overbelastning og stress. Så er du ikke nogens bord.

Men alt, der påvirker diabetesreguleringen – burde det være muligt at kunne få hjælp og opbakning til – i det diabetiske behandlingsregi. De burde jo vide hvilke ydre faktorer, der påvirker diabetesreguleringen.


Som diabetiker er du i dag dårligere stillet ved sygdom, end mennesker der ikke har diabetes. Det er svære at få stillet diagnoser på anden sygdom, da fokus vil være centret om, at du er diabetiker – og hvordan din diabetesregulering er. Og det gælder alt fra banale ting som underlivsbetændelse, kraftige maveinfektioner – og til alvorlig stress og overbelastning."...

» En behandlingsrelevant sundhedsstrategi for diabetesområdet?

» Diabetes 1 - En somatisk sygdom - og en psykisk selvkontrollerende behandlingsstrategi...


Fodfæste efter behandlingsfejl - og journalen som kontaktredskab...

3. oktober 2011
Et af de helt store problemer indenfor diabetesområdet er, at der aldrig har været fokus på det forebyggende element.

Det afspejler sig i den måde, man skriver journal på. Der er meget ensidigt fokus på, om mennesker har taget skade - og om de statistiske tal ligger godt.

Det, der ikke er plads til at skrive noget om, er, hvordan mennesker lever med deres diabetes. Det vil sige, det der er behandlingen.

Det kunne så også være ligegyldigt, hvis der var en god behandlingsforståelse i behandlerkulturen. Det er der ikke.

Hvert hospital - og hver læge - sit princip og mening om diabetesbehandling.

Så det, der bliver plads til i journalen, når der sker noget, der laver ubalance i behandlingen, er - hvad der var årsag til ubalancen - og hvordan blev ubalancen eventuelt ændret. Men hvis der ikke står noget om, hvordan den stabile behandling er - fordi det er der ikke plads til - så kan ydre faktorer, der giver anledning til ubalance i behandlingen, blive ignoreret og afvist af behandlerne - hvis ikke du passer på det gennemsnitlige og behandlernes principper og meninger. Selvom din behandling er saglig og fagligt helt "efter bogen"...

» Fodfæste efter behandlingsfejl...


Kontrol for kontrollens skyld - er sundhedskadeligt...

9. september 2011
Jo mere jeg evaulerer og efterrationliaserer - jo mere gør det op for mig, hvor skræmmende lidt jeg har fået ud af den kontrolfikserede behandlingsstrategi, der bliver praktiseret overfor diabetikere.

Og det går også mere og mere op for mig - hvor personligt og helbredsmæssigt belastende den har været for mig.

Jeg havde været bedre tjent uden.

Det gav mig stress og overbelastning i en grad, der har været meget ødelæggende for mig...

» Kontrolfiksering


Slut på side...

» Til toppen...