Symptomer og diagnose...

Jeg hører blandt dem, der måtte kæmpe en del for at få stillet diagnosen og komme under behandling. Jeg levede med symptomer på diabetes i omkring ¾ år, før jeg fik stillet diagnosen.

Jeg havde en havde en praktiserende læge, der forsøgte at symptombehandle mine symptomer på diabetes – så jeg kom til at gå kritisk længe, inden diagnosen blev stillet. Og det skete først, da jeg selv bad om at blive tjekket for diabetes.

Jeg havde en farmor, der havde en mild grad af alders diabetes (type 2) – så fra familien blev jeg gjort opmærksom på, at mit store væskebehov kunne være tegn på diabetes.

Da jeg fik stillet diagnosen og kom under behandling – kunne jeg sætte kryds ud for alle de mulige symptomer, der stod i tjeklisten over symptomer på diabetes.

De symptomer jeg oplevede var: Da jeg fik stillet diagnosen på diabetes, var den diabetiske syreforgiftning meget alvorligt fremskreden – og det var i absolut allersidste øjeblik, jeg blev indlagt og kom under behandling – ellers havde det kostet mig livet.

En diabetisk syreforgiftning er dødelig, hvis den ikke kommer under behandling. Det var, fik jeg at vide på hospitalet, ikke helt normalt, at det kunne lade sig gøre at hænge sammen, og gå så længe med en diabetisk syreforgiftning.

Da jeg først kom under behandling, gik det forbavsende hurtigt med at komme ovenpå igen. Efter et døgn i drop var jeg ”afgiftet” og væskebalancen stabiliseret. Og efter et par måneder fungerede kroppen normalt igen – alle symptomerne forsvandt – mit syn blev også ”normalt” igen.

I modsætning til så mange andre, var min reaktion lettelse – da jeg fik stillet diagnosen. Jeg havde været så alvorligt syg af symptomerne så længe – og havde været alvorligt bange for, hvad der var i vejen. Så at få stillet en diagnose på noget, som det var menneskeligt muligt at leve med – var en stor lettelse. Jeg havde frygtet det, der var værre.

Jeg har siden kunnet læse mig til, at der er mange, der kommer til at kæmpe noget for at få stillet diagnosen – fordi vagtlægerne og de praktiserende læger ikke er dygtige nok til at tolke symptomerne.

Slut på side...

» Til toppen...